Yapı ve Statik Müdürlüğü

Yapı ve Statik Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, Bina yapım, bakım onarım, tadilat ve güçlendirme işlerinin Statik ve Betonarme ile ilgili ön proje, uygulama projesi ve detay projeleri ile bunlara ait teknik şartname hazırlama işlemlerini yapmak.