Elektrik Hizmetleri Müdürlüğü

 

Elektrik Hizmetleri Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, Bina yapım, bakım onarım, tadilat ve güçlendirme işlerinin Elektrik tesisatı ile ilgili ön proje, uygulama projesi ve detay projeleri ile bunlara ait teknik şartname hazırlama işlemlerini yapmak.