Emlak İsleri Müdürlüğü

Emlak İsleri Müdürlüğü

PTT AŞ’ye ait gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Gayrimenkul üzerinde ifraz, tevhid, yola terk, cins tashihi, kamulaştırma, hibe, trampa, terkin işleri ile rehin, ipotek, intifa ve irtifak işlemlerini yapmak. Taşınmazlara ait envanter kayıtlarını tutmak ve istatistik bilgiler hazırlamak.