Yaklaşık Maliyet ve İhale İsleri Müdürlüğü

Yaklaşık Maliyet ve İhale İsleri Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, ihale iş ve işlemlerini sağlamak, inşaat işleri ile ilgili yaklaşık maliyet tespitleri yapmak, PTT inşaat özel birim fiyatlarını hazırlamak. Kamu ihale mevzuatını takip ederek uygulanmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.