Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, ihale sonrası inşaatın sürecini takip  ilgili sözleşme doğrultusunda işin yürütülmesini sağlamak. İşin süreçleri ile ilgili olarak komisyonları oluşturmak.