Yatırım Planlama İzleme ve Ödenek Müdürlüğü

Yatırım Planlama İzleme ve Ödenek Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, yatırım programı hazırlama rehberi ve programın uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi, projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşmesi oranlarının takip edilmesi. Yatırım programında yer alan projelerin belirlenen yıl içinde sonuçlanabilmesi için gerektiğinde yatırım programında revize yapmak.