ENERJİ VE ELEKTRONİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji ve Alternatif Enerji Müdürlüğü

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina Enerji ihtiyacı işleri ile ilgili olarak Kesintisiz Güç Kaynakları, Elektrojen Gurupları ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunlarla ilgili çalışmaları yapmak. Binalara ait Güvenlik sistemleri konusunda her türlü ihtiyaç tespiti ve araştırmaları yapmak. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda araştırmalar yapmak, yeni teknolojileri takip etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak.