Mimari Hizmetler Müdürlüğü Görevleri

Mimari Hizmetler Müdürlüğü Görevleri

PTT A.Ş. yatırım programında yer alan yeni-mevcut bina yapım işleri ile ilgili olarak, Bina yapım, bakım onarım, tadilat ve güçlendirme işlerinin ön proje, uygulama projesi ve detay projeleri ile bunlara ait teknik şartname hazırlama işlemlerini yapmak.